Představení firmy
Nabídka produktů
Fotovoltaika
Naše reference
Podporujeme
english česky
Kontaktujte nás

Postavte si vlastní elektrárnu

Z naší geografické polohy vyplývá, že návratnost FVE je od 5 do 8 let, v případě domácí FVE je třeba počítat s reálnou návratností okolo 7 - 9 let v závislosti na slunečním svitu, investici a geograf. poloze FVE.

Výhody

 • Máte zajištěn pravidelný roční příjem po dobu 20 let
 • Každý rok zvýšení výkupní ceny min. o 2 až 4 %
 • Stát Vám garantuje pevnou výkupní cenu
 • Chráníte životní prostředí
 • Snižujete nebezpečné emise
 • Snižujete závislost ČR na dovozu energií ze zahraničí
Při instalaci do 30 kW je výkupní cena za 1 kWh 12,89 Kč bez DPH nebo 11,91 Kč bez DPH při využití zeleného bonusu. Při instalaci nad 30 kW je výkupní cena za 1 kWh 12,79 Kč bez DPH nebo 11,81 Kč bez DPH při využití zeleného bonusu.

Naše služby

Pro naše klienty nabízíme realizaci projektu „na klíč“, tedy s minimálním požadavkem na čas a klienta. Před vlastním zahájením projektu nejprve vypracujeme tzv. studii proveditelnosti, která je nezbytná pro posouzení všech rizik projektu a přijetí konkrétních opatření pro zajištění maximální úspěšnosti projektu.
 • zajištění projektové dokumentace
 • vyřízení stavebního povolení
 • zajištění energetického auditu
 • zajištění statického posudku
 • žádost o připojení výrobny k distribuční soustavě
 • poradenství při podání žádosti o udělení licence ERÚ pro provozování FVE
 • poradenství při volbě vhodného pojištění projektu
 • zajištění revize el. systému po jeho dokončení
 • vypracování provozních pokynů a bezpečnostních předpisů pro provoz FVE
 • žádost o udělení licence ERÚ pro provozování FVE
 • uvedení FVE do provozu

Daně

FVE jsou obnovitelným zdrojem energie (OZE) a z tohoto titulu jsou příjmy z provozu elektrárny dle §4 odstavce 1 písmene e) Zákona o dani z příjmu (ZDP) osvobozeny od daně z příjmu, a to v roce, kdy byla elektrárna poprvé uvedena do provozu a v pěti letech bezprostředně následujících (1+ 5 ).

7

 

hybridni-systemy
 

Fotovoltaika,
LED světelné zdroje,
velkoplošné obrazovky,
fotovoltaické elektrárny,
vakuové kolektory, solární
baterie, hybridní systémy,
nezávislé elektrické systémy

Tvorba webových stránek Kleindesign.cz  |  Copyright © 2010 ZG Invest SK s.r.o.