Notice: Undefined variable: result in C:\www\zginvest.cz\formular.php on line 166

DOTAZNÍK - NÁVRH FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Zákazník

 

Požadavky

Solární fotovoltaické zařízení
Požadované umístění
Požadované provedení

Popis objektu

(let)
 

Charakteristika střechy

Odklon od jihu
 

Typ střešní krytiny

Montáž

Požadované provedení
 
Využitelná montážní plocha
 m2
   

Elektroinstalace

Možné umístění měniče napětí
 

Jsou k dispozici následující prvky

Ochranné vedení proti blesku (hromosvod)
Uzemnění
Kabelový kanál ze střechy k umístění měniču
V elektroměrové skříni místo pro další elektroměr
Možnost připojení